Realizace zahrad a zeleně

Řešíme zahradu komplexně, provádíme terénní modelace, přípravu půdy, výsadby stromů, keřů, trvalek, mulčování výsadeb, výsev trávníku, položení travního koberce, i další úpravy jako položení dlažby, závlahy, konstrukce vyvýšených záhonů, kompostů, ohnišť, využití dešťové vody…

Při realizaci se snažíme vycházet z místních podmínek a zdrojů. Základem dobrého fungování zahrady je půda. Je důležité se snažit ochránit půdu už před stavbou domu, na místě vymezit stavbě nezbytný prostor, aby nedocházelo ke zbytečnému hutnění na celé ploše. Snažit se zachránit vrchní vrstvu půdy, kterou pak lze využít při realizaci zahrady. Vždy je lepší půdu vylepšit, než ji zcela vyměnit.