Český Brod Radniční zahrada

malý parčík v bezprostředním sousedství školy